Kā iestāties Limbažu Mūzikas un mākslas skolas, Mākslas nodaļā

Iesniedzamie dokumenti un mājas darbi:

  • vecāku iesniegums uz skolas veidlapas;

  • ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli;

  • dzimšanas apliecības (pases) kopija;

  • 2 fotokartiņas 3*4 cm;

  • ja bērns mācas skolā, izziņa no skolas;

  • sadarbības līgums; tiek parakstīts mācību iestādē

  • izziņa par iepriekšējo pieredzi mākslas izglītībā; ja tāda ir

  • mājas darbi: • zīmējums no dabas; • gleznojums no dabas, • brīva temata kompozīcija.

Iestājpārbaudījums

Uz vietas ( no 9 g.), lai noteiktu bērnam piemērotāko klasi:

  • ģeometriskas figūras zīmēšana uz A3 formāta lapas;

  • figurāla kompozīcija krāsās (brīvā tehnikā).

Vaicā mums!

Informācija

Mācību maksa

    Pamata grupai 
 vecāku līdzfinansējums – 10 EUR/ mēnesī, materiāli no skolas.


    Sagatavošanas kursu grupas

pašapmaksas grupas  ( 15 EUR mēnesī + savi materiāli)

Pamata grupām
(1.–7. klase)


no pulksten 13.20 līdz 19.15
Apmācības notiek pēc vispārizglītojošās skolas nodarbībām

Sagatavošanas grupām
(5–7 gadi)


2 nodarbības pa 35 minūtēm 2 reizes nedēļā

Pieaugušo sagatavošanas grupām (no 18 gadiem)


1 reizi nedēļā
no pulksten 19.15 līdz 21.00

Limbažu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbi